فراکاب

فراکاب اصطلاحی است که در بین سهامداران و بورس بازها رایج است اما بسیاری از سهامداران عام شاید با این اصطلاح فراکاب آشنایی ندارند.

فراکاب چیست؟

همان گونه که می دانید بازار سرمایه ایران از چهار بازار بزرگ تشکیل شده است که این چهار بازار بزرگ عبارتند از:

فرابورس، کالا، انرژی و بورس.

هر کدام از این بازارها معاملات مخصوص به خود را دارند. بورس و فرابورس به صورت ویژه بر روی معاملات اوراق بهادرار خصوصا سهام شرکتها متمرکز هستند.

بورس کالا بر روی تبادل کالاهای مختلف از جمله محصولات معدنی، فلزات اساسی، فرآورده های پتروشیمی محصولات کشاورزی و همچین اوراق مبتنی بر کالا “اوراق مشتقه” تمرکز دارد.

بورس انرژی نیز شبیه بورس کالایی است اما بیشتر بر روی حامل های انرژی و فرآورده های نفتی متمرکز شده است.

این چهار شرکت فرابورس، کالا، انرژی و بورس علاوه بر این که سازوکار معاملات را فراهم می کنند خود نیز دارای نمادهایی جهت معامله می باشند.

فراکاب خلاصه چهار نماد فرابورس، کالا، انرژی 3 و بورس است.

این شرکت ها ساختار انحصاری و یکتایی دارند و نمونه های مشابهی ندارند.

همچنین درآمدهای این شرکت ها مبتنی بر درآمد حاصل از ارائه خدمات و اخذ کارمزد معاملات می باشد.

برخی از کارشناسان معتقدند که بخشی از پرتفوی خود را به یکی از این چهار نماد اختصاص دهیم. دلیل آن ها هم این است که این چهار نماد درآمدهایشان از هزینه هایشان بیشتر است و در درازمدت به نفع سهامداران است.