شرکت کالسیمین با نماد بورسی فاسمین (سهامی عام) در تاریخ 4/9/1343 تحت شماره 9573 در اداره ثبت شرکتهای تهران به صورت شرکت سهامی خاص با سرمایه 15 میلیون ریال ثبت شد. در تاریخ 30/6/1370، مرکز اصلی شرکت از تهران به زنجان منتقل شده و تحت شماره 1762 در اداره ثبت شرکتهای زنجان به ثبت رسید.

نماد فاسمین

با تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/1/1376، نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. در تاریخ 10/9/1376، شورای بورس و هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار، شرکت را در بورس پذیرفته و در نهایت در تاریخ 15/11/1376، اولین معامله سهام شرکت در تابلو بورس اوراق بهادار انجام شد.

فعالیت‌های اصلی شرکت شامل اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن، تغلیظ و ذوب مواد معدنی، ایجاد کارخانه‌های تبدیلی مواد معدنی و انجام کلیه عملیات بازرگانی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت است.

شرکت کالسیمین با نماد فاسمین

کالسیمین شامل کارخانه‌های روی زنجان با ظرفیت 4500 تن تولید شمش روی، مجتمع سرب و روی انگوران که شامل واحدهای BZS با ظرفیت 95000 تن کنسانتره خشک 22 درصد، کارخانه تغلیظ با ظرفیت 400000 تن کنسانتره روی و 60000 تن کنسانتره سرب، واحد SO با ظرفیت 165000 تن ماده معدنی(سولفوره – کربناته) و کارخانه تولید شمش روی با ظرفیت 30000 تن سالیانه است.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان