افزایش سرمایه 97 درصدی غپونه

افزایش سرمایه 97 درصدی غپونه

هیئت مدیره شرکت نوش پونه مشهد پیشنهاد افزایش سرمایه 97 درصدی غپونه از محل سود انباشته  را به مجمع فوق العاده ارائه داد.