کسب سود در بازار منفی؛ رویا یا حقیقت؟
علی محمودیان پاسخ می‌دهد؛

کسب سود در بازار منفی؛ رویا یا حقیقت؟

کسب سود در بازار منفی برای بسیاری از سهامداران شبیه به یک رویاست اما با چه راهکارهایی می‌توان در روزهای منفی به این رویا رنگ واقعیت داد؟

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ