بی اعتمادی و نبود پول حقیقی؛ مشکل اصلی بورس
پرونده ویژه شهر بورس/ چالش‌های بازار سرمایه

بی اعتمادی و نبود پول حقیقی؛ مشکل اصلی بورس

علیرضا کدیور کارشناس بازار سرمایه در پرونده ویژه شهر بورس با موضوع «چالش‌های بازار سرمایه»، گفت: بی‌اعتمادی و نبود پول حقیقی مشکل این روزهای بورس است.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ