یک اتفاق عجیب در عرضه اولیه فزر
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

یک اتفاق عجیب در عرضه اولیه فزر

عرضه اولیه سهام شرکت پویا زرکان آق دره با نماد فزر صبح امروز در فرابورس انجام گرفت که یک اتفاق عجیب در این عرضه اولیه رخ داد.