قیمت طلا کاهشی شد

قیمت طلا کاهشی شد

قیمت طلا در روزهای اخیر رو به کاهش بوده است کارشناسان بر این باورند طلا باز هم کاهش پیدا خواهد کرد.

کارگزاری بانک ملیشرکت کارگزاری دنیای خبره