دو مجمع در یک روز برای شپارس

دو مجمع در یک روز برای شپارس

شرکت بین¬المللی محصولات پارس (شپارس) در نظر دارد مجمع عمومی عادی به طور فوق¬العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت را در روز یکشنبه 13 اسفند ماه برگزار کند.