گروه مالی شهر وارد بازار سرمایه می شود
مدیرعامل گروه مالی شهر در جلسه معارفه سهام:

گروه مالی شهر وارد بازار سرمایه می شود

جلسه معارفه شرکت گروه مالی شهر برای عرضه در بازار دوم بورس برگزار شد و احتمالاً عرضه اولیه این نماد طی هفته جاری انجام خواهد گرفت.