رکوردزنی فروش شمش طلا

رکوردزنی فروش شمش طلا

در بیست و چهارمین جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران با معامله ۳۱۹ کیلوگرم شمش طلای استاندارد، رکورد معاملات شکسته شد.

حراج بعدی شمش طلا کی است؟

حراج بعدی شمش طلا کی است؟

مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران از برگزاری هجدهمین جلسه حراج شمش طلای مرکز مبادله در ۲۸ فروردین ماه خبر داد.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان