هیئت مدیره جدید شفام معرفی شد

هیئت مدیره جدید شفام معرفی شد

شرکت تولیدی و صنعتی جوهر فام (شفام) آخرین تغییرات به وجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت را به اطلاع سهامداران رساند.