در ابتدا، شرکت پتروشیمی خارک با نماد بورسی شخارک، تحت عنوان شرکت سهامی شیمیایی خارک تأسیس شد به منظور بازیافت پروپان، بوتان، نفتا و گوگرد از گازهای استخراجی چاه‌های حوزه نفتی فلات قاره ایران.

درباره شرکت پتروشیمی خارک با نماد شخارک

این شرکت با مشارکت پنجاه درصدی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت آمریکایی AMOCO و با سرمایه‌گذاری معادل ۹۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۴۴ تأسیس شد و در سال ۱۳۴۸ به بهره‌برداری رسید.

در سال ۱۳۷۳، به منظور جلوگیری از سوختن گازهای سبک تولید شده در فرآیند مجتمع و تبدیل آن به فرآورده‌های با ارزش افزوده، و همچنین به منظور ایجاد خودکفایی و کاهش وابستگی، افزایش صادرات و انتقال تکنولوژی، ایجاد افزایش درآمد ارزی، کاهش آلودگی محیط‌زیست و ایجاد اشتغال در منطقه، طرح احداث واحد متانول خارک آغاز شد.

نماد شخارک

این طرح با فن‌آوری تولید و مهندسی پایه شرکت لورگی (LURGI) آلمان و با سرمایه‌گذاری ارزی ۱۴۹ میلیون دلار و ۴۶۵ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۲۴ هکتار احداث شد و در سال ۱۳۷۸ به بهره‌برداری رسید.

خوراک این مجتمع شامل گازهای ترش همراه با استخراج نفت از مناطق دریایی و خشکی است که شامل هیدروکربن‌های سنگین و ترکیبات گوگردی می‌شود.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان