حضور شاملا در مزایده 

حضور شاملا در مزایده 

شرکت معدنی املاح ایران (شاملا) در مزایده عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان شرکت حضور یافت.