کدام صنایع مستعد رشد هستند؟ / نشانه‌ای از حمایت و رشد بورس وجود ندارد
یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس:

کدام صنایع مستعد رشد هستند؟ / نشانه‌ای از حمایت و رشد بورس وجود ندارد

سهیلا نقی‌پور، کارشناس بازار سرمایه متغیرهای مختلف بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داد. او همچنین به صنایع مستعد رشد اشاره کرد، اما مدعی شد که «فعلاً نشامه‌ای از حمایت و رشد نیست»

کارگزاری بانک ملیشرکت کارگزاری دنیای خبره