یارانه ۱۲۰هزار تومان می شود؟
رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد؛

یارانه ۱۲۰هزار تومان می شود؟

رییس سازمان برنامه و بودجه در به ابعاد مختلف بودجه 1401 اشاره کرد و همچنین از احتمال پرداخت یارانه نقدی 120 هزار تومانی در سال آینده خبر داد.