خبرهای خوب برای سکارون

خبرهای خوب برای سکارون

 شرکت سیمان کارون در اطلاعیه ای از افزایش سرمایه سکارون، ارتقای نماد به بازار بالاتر و تامین مالی شرکت خبر داد.