احسان ترکمن مدیرعامل سپ شد

احسان ترکمن مدیرعامل سپ شد

با برگزاری جلسه ۲۸ دی هیات مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش؛ احسان ترکمن به عنوان مدیرعامل سپ انتخاب شد.