عضو شورای عالی بورس مطرح کرد:

رشد شاخص عامل تورم نیست، محصول تورم است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهر بورس، سعید اسلامی، عضو شورای عالی بورس درباره اثرگذاری رشد بازار سرمایه بر نرخ تورم اظهار داشت: معتقدم از آنجایی که انتظارات تورمی در جامعه شکل گرفته، رشد شاخص بازار سرمایه علاوه بر تمام حمایت‌هایی که از این بازار شد، محصول انتظارات تورمی است نه اینکه رشد شاخص خود