سبزوا در سال مالی گذشته چه کرد؟

سبزوا در سال مالی گذشته چه کرد؟

مجمع شرکت سیمان لار سبزوار امروز برگزار شد. امید تهذیبی منشی مجمع سبزوا در این نشست به تشریح فعالیت‌های سبزوا در سال مالی گذشته پرداخت.