ساینا شفاف سازی کرد

ساینا شفاف سازی کرد

شرکت صنایع بهداشتی ساینا (ساینا) پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری کدال مبنی بر خريد و انتقال کامل حق مالکيت علامت تجاری (گلی) توضیحاتی را ارائه داد.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ