بدهی سایرا پرداخت شد

بدهی سایرا پرداخت شد

شرکت ایرانیت (سایرا) بدهی شرکت کریستینی به مبلغ 61،798 یورو بابت خرید 10 قطعه نمد را که از سنوات قبل بود تسویه کرد.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ