ساعت‌ها در سال 1403 به جلو کشیده می‌شود؟

ساعت‌ها در سال 1403 به جلو کشیده می‌شود؟

بر اساس قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» که در بهار ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان رسید در سال ۱۴۰۳ تغییری در ساعت رسمی کشور ایجاد نمی‌شود.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ