سایت علی بابا تعلیق شد
معاون سازمان هواپیمایی کشوری:

سایت علی بابا تعلیق شد

معاون سازمان هواپیمایی کشوری از تعلیق سایت علی بابا به دلیل رعایت نکردن در بخش قیمت‌ها و تا اتمام راستی آزمایی، خبر داد.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ