اجرای باقیمانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا قبل از پایان سال

اجرای باقیمانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا قبل از پایان سال

یک فعال حوزه کار، قراردادهای موقت را بزرگترین معضل جامعه کارگری دانست و با تاکید بر پیگیری مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان، از وزیر کار خواست تا اجرای ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را پیگیری کند.