نمایشگاه صنعت مالی کشور نمادی از هم افزایی سه عرصه بیمه بانک و بازار سرمایه است
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی:

نمایشگاه صنعت مالی کشور نمادی از هم افزایی سه عرصه بیمه بانک و بازار سرمایه است

یکی از نیازهای امروز صنعت مالی کشور ارتباط بهینه و هم افزایی میان بازیگران این بازار است و امید می رود با تمهیداتی که اندیشیده شده، برگزاری نمایشگاه صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه ) منجر به ارتباط بهینه و هم افزایی این صنایع شود.

کارگزاری بانک ملیشرکت کارگزاری دنیای خبره