زپارس مناقصه دارد

زپارس مناقصه دارد

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) در نظر دارد پروژه هایی را از طریق مناقصه عمومی 2 مرحله ای به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

زپارس مناقصه برگزار می کند

زپارس مناقصه برگزار می کند

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) برگزاری مناقصه ساخت و نصب اسکلت و ساخت،مونتاژ و نصب یک دستگاه سوله فاز اول دامپروری را در دستور کار خود قرار داده است.

زپارس مناقصه برگزار می کند

زپارس مناقصه برگزار می کند

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) در نظر دارد برای تأمین، ساخت،حمل،نصب،راه اندازی و آموزش راهبردی و پشتیبانی سیستم تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی و آب شرب امور دامپروری مناقصه برگزار کند.

زپارس مناقصه دارد

زپارس مناقصه دارد

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) از واگذاری عملیات اجرا و نصب بچینگ در پروژه توسعه دامپروری از طریق مناقصه خبر داد.

زپارس از برگزاری ماقصه خبر داد

زپارس از برگزاری ماقصه خبر داد

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) در نظر دارد مناقصه ای خرید سموم پاییزه مورد نیاز امور زراعت را در تاریخ 17 دی ماه برگزار کند.