هیئت مدیره جدید زدشت معرفی شد

هیئت مدیره جدید زدشت معرفی شد

شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره (زدشت) تغییرات ایجاد شده در ترکیب اعضای جدید هیئت مدیره شرکت را اطلاع رسانی کرد.