بحران اوکراین برای اقتصاد ایران فرصت است/ شرایط بورس در بهار 1401 بهتر می‌شود
یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس:

بحران اوکراین برای اقتصاد ایران فرصت است/ شرایط بورس در بهار 1401 بهتر می‌شود

مهدی ساسانی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی تاثیرات جنگ میان اوکراین و روسیه بر اقتصاد ایران پرداخت و گفت: بحران اوکراین برای اقتصاد ایران فرصت ایجاد کرده است.