روح الله حسینی مقدم

روح الله حسینی مقدم

روح الله حسینی مقدم، مدیرعامل سابق تامین سرمایه بانک ملت می باشد.

نیلی

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ