نماد 11 شرکت متوقف شد

نماد 11 شرکت متوقف شد

نماد 11 شرکت به دلیل اعلام رویدادی مهم و یک شرکت به علت کاهش بیش از ۳۰ درصدی قیمت، متوقف شد و سهام سه شرکت هم مشمول رفع گره معاملاتی شد.

برنامه افزایش سرمایه رفاه

برنامه افزایش سرمایه رفاه

فروشگاه رفاه جهت اصلاح ساختار مالی از برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در طبقه زمین خبر داد.