رضا همدانچی

رضا همدانچی

دکتر رضا همدانچی، رییس اداره کل روابط عمومی و مدیریت برند بانک سپه می باشد.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان