مقررات جدید صرافی ها ابلاغ شد

مقررات جدید صرافی ها ابلاغ شد

رئیس بانک مرکزی: اخیرا مقررات جدیدی را به شورای پول و اعتبار بردیم تا در مجوز صرافی ها تغییرات اساسی بدهیم. به زودی قانون و مقررات جدید صرافی‌ها اعلام خواهد شد.