مزایده “دی” در راه است

مزایده “دی” در راه است

با نزدیک شدن به سال مالی منتهی به 1401/12/29 بانک دی، مزایده املاک تملیکی و مازاد خود را آگهی کرد و مزایده "دی" در راه است.