در مجمع ددانا چه گذشت؟

در مجمع ددانا چه گذشت؟

مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت داروسازی دانا با حضور مدیران هلدینگ شفاد دارو برگزار شد. در مجمع ددانا چه گذشت؟