حواله 4 میلیارد تومانی یک خودروی وارداتی برای جانبازان!

حواله 4 میلیارد تومانی یک خودروی وارداتی برای جانبازان!

در یکی از این آگهی‌ها، برای حواله یک خودروی مدل ۲۰۲۴ مخصوص جانبازان، قیمت سه‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان پیشنهاد شده است. در آگهی دیگری، قیمت حواله یک خودروی وارداتی تا سقف ۳۰هزار یورو، چهارمیلیارد تومان پیشنهاد شده است.