گزارش فعالیت ماهانه خموتور

گزارش فعالیت ماهانه خموتور

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه شرکت موتورسازان تراکتورسازی ايران(خموتور)، درآمد این شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری، 242 میلیارد تومان بوده است.

تحلیل تکنیکال خکرمان
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

تحلیل تکنیکال خکرمان

در این گزارش، وضعیت تکنیکالی دو نماد خکرمان مورد بررسی قرار گرفته شده است. تحلیل تکنیکال خکرمان را می‌توانید در این خبر مشاهده کنید.