هیبت مدیره خفناور معرفی شد

هیبت مدیره خفناور معرفی شد

شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور) تغییرات به وجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت را اطلاع رسانی کرد.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان