بررسی عملکرد خساپا در سال 1401

بررسی عملکرد خساپا در سال 1401

بررسی عملکرد شرکت سایپا (خساپا) در سال 1401 نشان می دهد این شرکت در 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 مبلغ 60013 میلیارد تومان فروش داشته است.

خساپا متوقف شد

خساپا متوقف شد

خساپا و ۹ شرگت دیگر به دلیل اعلام رویدادی مهم بسته شد؛ امروز روز آخر ۴ شرکت قبل از مجمع بود و سهام 4 شرکت مشمول رفع گره معاملاتی شد.

خساپا تعلیق شد

خساپا تعلیق شد

طبق گزارش منتشر شده در سامانه کدال نماد معاملاتی خساپا تعلیق شد و حداکثر تا 2 اسفند ماه قابل معامله نیست.