حقوق بازنشستگان دو برابر می‌شود

حقوق بازنشستگان دو برابر می‌شود

به زودی حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت و متناسب‌سازی حقوق آنان نیز اجرا می‌شود؛ این خبری است که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر دفاع مطرح شد.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ