چرا شرکت های خودروساز داخلی واگذار نشد؟
نوروزی:

چرا شرکت های خودروساز داخلی واگذار نشد؟

حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری شرکت های خودرو ساز داخلی به وزیر سمت تذکر داد و این سوال را مطرح کرد که چرا شرکت های خودروساز داخلی واگذار نشد؟