انتصاب مدیر جدید روابط عمومی فرابورس ایران
طی حکمی از سوی میثم فدایی سرپرست فرابورس ایران صورت گرفت:

انتصاب مدیر جدید روابط عمومی فرابورس ایران

میثم فدایی سرپرست فرابورس ایران، حدیثه سادات موسوی رئیس پیشین اداره رسانه و اطلاع‌رسانی این بورس را به عنوان مدیر جدید روابط عمومی فرابورس انتخاب کرد.