به دنبال رانت برای هیچ صنعتی نیستیم
رئیس سازمان بورس:

به دنبال رانت برای هیچ صنعتی نیستیم

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: به هیچ وجه به دنبال رانت برای هیچ صنعتی نیستیم اما نمی‌توانیم شاهد آن باشیم که یک صنعت رقابتی با تصمیمات اشتباه از صحنه خارج شود.