به دنبال رانت برای هیچ صنعتی نیستیم
رئیس سازمان بورس:

به دنبال رانت برای هیچ صنعتی نیستیم

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: به هیچ وجه به دنبال رانت برای هیچ صنعتی نیستیم اما نمی‌توانیم شاهد آن باشیم که یک صنعت رقابتی با تصمیمات اشتباه از صحنه خارج شود.

جعفر ربیعی

جعفر ربیعی

جعفر ربیعی، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج ‌فارس می باشد.