افشای ب ثنظام چه بود؟

افشای ب ثنظام چه بود؟

شرکت سرمايه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ايران (ثنظام) از تغییر در نوع شرکت لوور خبر داد.

نقل و انتقال اسناد در ثنظام

نقل و انتقال اسناد در ثنظام

شرکت سرمايه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ايران (ثنظام) از انتقال اسناد املاک زمین مرزداران و خسروشاه به شرکت لوور خبر داد.

نتیجه دادگاه ثنظام چه شد؟

نتیجه دادگاه ثنظام چه شد؟

شرکت سرمايه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ايران (ثنظام) محکوم به پرداخت اصل خواسته (خسارات و خسارات تاخیر تادیه )از تاریخ طرح دعوی 1398/03/23 شده است.

رای دادگاه ثنظام چه شد؟

رای دادگاه ثنظام چه شد؟

شرکت سرمايه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ايران (ثنظام) نتیجه دادگاه بدوی دعوی عليه شركت را اعللام کرد.

نتیجه مزایده ثنظام چه شد؟

نتیجه مزایده ثنظام چه شد؟

شرکت سرمايه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ايران (ثنظام) مزایده فروش یک واحد آپارتمان واقع در رامسر را برگزار کرد و نتیجه مزایده را 1402/08/30 اعلام کرد.

ثنظام مزایده دارد

ثنظام مزایده دارد

ثنظام از برگزاری مزایده عمومی برای واحد مسکونی واقع در رامسر و پیش فروش برای واحد مسکونی واقع در تهران خبر داد.

نیلی

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ