کاهش سود خالص ثعتما

کاهش سود خالص ثعتما

شرکت سرمايه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (ثعتما) در پایان سال مالی کاهشی 10 درصدی در سود خالص ثبت کرد.

ثعتما ملک فروخت

ثعتما ملک فروخت

شرکت سرمايه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (ثعتما) 1 واحد آپارتمان به مساحت حدود 271 متر مربع را طی مزایده به فروش رساند.

نیلی

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ