بورس در برزخ برجام و دلار
پرونده ویژه شهر بورس/ چالش‌های بازار سرمایه

بورس در برزخ برجام و دلار

ثاراسادات میران تحلیلگر بازار سرمایه در پرونده ویژه شهر بورس با موضوع «چالش‌های بازار سرمایه»، ابهامات موجود را یکی از مشکلات بورس دانست.