پذیرش تعهدی جدید برای تکاردان

پذیرش تعهدی جدید برای تکاردان

شرکت تامین سرمایه کاردان (تکاردان) متعهد به انجام پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت عالیفرد(سهامی خاص) با نماد عالیفرد071 شد.