تعهداتی جدید برای تکاردان

تعهداتی جدید برای تکاردان

شرکت تأمين سرمايه کاردان (تکاردان) پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد پلی اتیلن سبک فیلم شرکت پتروشیمی لاله با نماد های علاله 1 و علاله 2 را متعهد شد.

تعهدی جدید برای تکاردان

تعهدی جدید برای تکاردان

شرکت تامین سرمایه کاردان (تکاردان) پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق صکوک اجاره شرکت مخابرات ایران(سهامی عام)-با نماد صخابر06 را متعهد شد.

تعهدی جدید برای تکاردان

تعهدی جدید برای تکاردان

شرکت تأمين سرمايه کاردان (تکاردان) پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد خودرو kmct8 شرکت کرمان موتور با نماد عکرمان 1 و2را بر عهده گرفت.

تعهد جدید برای تکاردان

تعهد جدید برای تکاردان

شرکت تأمين سرمايه کاردان (تکاردان) از تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه شرکت داروسازی پارس حیان(سهامی خاص) با نماد حیان خبر داد.

پذیرش تعهدی جدید برای تکاردان

پذیرش تعهدی جدید برای تکاردان

شرکت تامین سرمایه کاردان (تکاردان) متعهد به انجام پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت عالیفرد(سهامی خاص) با نماد عالیفرد071 شد.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ