رشد 338 درصدی اوراق منتشره تملت

رشد 338 درصدی اوراق منتشره تملت

جهش 338 درصدی اوراق منتشره توسط شرکت، رشد 84 درصدی حجم صندوق‌های تحت مدیریت شرکت، کسب بازدهی 41.6 درصدی سهام «تملت» از ابتدای سال جاری تاکنون از مهمترین موارد مطرح شده توسط مدیرعامل شرکت در مجمع عمومی فوق العاده بود.