صندوق سهامی سرو ۱۰۰۰ میلیاردی شد
با صعود شاخص؛

صندوق سهامی سرو ۱۰۰۰ میلیاردی شد

صندوق سهامی سرو از مجموعه صندوق‌های ترنج بازدهی بالاتر از شاخص کل بورس را به ثبت رسانده‌است. با مزایای صندوق سرو بیشتر آشنا شوید.

سبقت صندوق سهامی انار از شاخص کل بورس

سبقت صندوق سهامی انار از شاخص کل بورس

صندوق سهامی انار گزینه‌ای مناسب برای افرادی است که ظرفیت پذیرش ریسک بازارهای مالی را دارند، اما می‌خواهند با بهره بردن از دانش تخصصی تیم مدیریت صندوق، این ریسک را به کمترین میزان و سود را به بیشترین حد خود برسانند. گواه این مسئله نسبت بازده این صندوق سهامی به شاخص کل بورس یا همان آلفا است.