سبد درآمد ثابت (فیکس) چیست؟

سبد درآمد ثابت (فیکس) چیست؟

سبد درآمد ثابت نوعی سبدگردانی اختصاصی کم ریسک است که می‌تواند بالاتر از بانکی و صندوق درآمد‌ثابت بازدهی کسب کند.

کدام نماد بورس مستعد رشد است؟

کدام نماد بورس مستعد رشد است؟

صندوق ETF «انار» با پرتفویی متشکل از سهم‌های بنیادی مستعد رشد خوبی در روزهای صعودی شاخص خواهد بود، همچنین این نماد با وجود بازارگردانی صف فروش نمی‌شود.