قیمت تخم مرغ کاهش یافت
مرادی:

قیمت تخم مرغ کاهش یافت

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن از کاهش قیمت تخم مرغ به دلیل کاهش خرید این محصول در فصل گرما، خبر داد.