تجلی بازگشایی شد

تجلی بازگشایی شد

نماد تجلی که دو ماه پیش در بازار فرابورس ایران پذیره نویسی شده بود، در جریان معاملات امروز بازگشایی شد.